Filozofie našich systémů

Méně je více

Před mnoha lety, kdy byla vynalezena komfortní ventilace (tehdy se jí ještě říkalo jinak), mys- lelo mnoho techniků jen na jediné: jak spotřebovat méně energie. Motivace byla jasná, neboť u dobře izolovaných budov představují tepelné ztráty ventilací více než polovinu celkové spo- třeby tepla, v pasivním domě dokonce až 70 %.

Postupem času však technologie vyzrála a prošla optimalizací. Pro zákazníka již není prioritou „méně energie“, ale „více pohodlí“. Soustavným přiváděním čerstvého předehřátého vzduchu se výrazně zvýší kvalita ovzduší, což se projeví velmi příjemným klimatem v místnostech.

Alternativa k větrání okny?

Otazník proto, že komfortní ventilaci vlastně považujeme spíše za nezbytnost než za alterna- tivu ke klasickému větrání. Doporučení větrat 10 minut napříč místnostmi každou hodinu jsou právě tak známá, jako je nemožná jejich praktická realizace. A co udělá manželský pár, který chodí do zaměstnání, po ranní sprše? Vyvětrá vlhkost oknem, které zůstane otevřeno po celý den? Nikoli – vlhkost tedy zůstane a pomalu, ale jistě nahlodává stavbu.

Ložnice – při zavřeném okně v ní stoupne hladina CO2 již po krátké době na trojnásobek hod- noty, kterou pociťujeme jako příjemnou. Mnozí lidé si samozřejmě zvykli spát při otevřeném nebo pootevřeném okně, ale pohodlné to v zimě není. Myšlenka, že spát se má v chladné místnosti, má svůj původ v asociaci, že studený vzduch rovná se vzduch čerstvý. Samozřejmě – po celé generace byl vzduch čerstvý pouze tehdy, pokud byl současně studený, přinejmen- ším v zimě. My však nejsme žádní „sezonní spáči“, kteří se ukládají ke spánku v určitém ročním období – i v létě se báječně vyspíme při 20 °C. Jen budeme možná trochu méně oblečení a trochu méně přikrytí. Komu by vadilo, kdyby to bylo možné i v zimě?

Jaké výhody Vám přinese toto řešení?

  • trvale čerstvý vzduch ve všech místnostech
  • žádné nepříjemné domovní pachy
  • žádný průvan způsobený vstupujícím studeným vzduchem
  • hluk zůstává venku
  • ltrovaný vzduch bez pylů a jiných alergenů – požehnání pro alergiky!
  • výrazně nižší náklady na topení
  • žádné problémy s vlhkostí v domě, nemluvě o koupelně => trvale zdravá stavba

Virtuální katalog produktů Drexel und Weiss

 

Reference


Rekuperace v PD

Vzduchotechnika rozvody