Kotel Easypell je licencovaný světově uznávaným výrobcem peletových kotlů, firmou ÖkoFEN.

Easypell pracuje podobně jako plynový kotel. Pelety jsou přiváděny na hořák zespodu, aniž by docházelo k narušení plamene. Při spalovacím procesu dřevěné pelety zplynují a plyny postupují do nerezové sekundární jednotky, kam je vháněný sekundární vzduch.

Tepelný výměník kotle :

. vertikální trubkový výměník tepla s trojitým průchodem

. vysokoteplotní spalovací komora z nerezové oceli

. poloautomatický čistící systém

. integrované zařízení pro zvýšení teploty vratné vody

(bez čerpadla a směšovacího ventilu)

. odtahový ventilátor

. kompletně zaizolovaný (100mm) a opláštěný

Integrovaný zásobník tepla :

.včetně šnekového dopravníku s kapacitou 125 kg

Peletový hořák :

. s děrovaným talířem hořáku

. osvědčená elektromechanická ochrana proti zpětnému hoření

. dmychadlo spalovacího vzduchu

. dopravní systém

. automatické elektrické zapalování (pouze 250W)

. samočistící systém talíře hořáku

Programovatelná řídící jednotka kotle:

. nainstalována a připojena pod opláštěním kotle

. včetně všech senzorů a bezpečnostních prvků

. grafický displej

. automatické přizpůsobení podávání paliva na základě teploty ve spalovací komoře

. automatická regulace otáček odtahového ventilátoru na základě údajů z podtlakového senzoru


Reference

No posts